• Print

Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)

S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare, avand CUI:24394328 si nr.inreg. Reg.Comertului J30/1143/2008, cod postal: 445200, tel.: 0742 910787 , fax: 0261 853255 ,   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., website: http://www.truitaqua.ro

Obiectul contractului de servicii il constituie serviciile de asigurare a lucrarilor de constructie (inclusiv instalatii), pe parcursul executiei acestora.

Sursele de finaţare ale contractului: 60% fonduri FEP (prin POP), 40% surse proprii ale achizitorului.

Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scăzut.

Valoarea contractului:

  1. Valoarea estimată: 44.289,00 lei
  2. Valoarea finală a contractului: 1.645 lei

Data publicării anunţului publicitar: 31.03.2011

Locul publicării anunţului publicitar: pagina de internet a firmei, la adresa: www.truitaqua.ro

Oferte primite:

  1. S.C. GROUPAMA ASIGURARI SA  cu valoarea de 1.645 lei

Denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A., sediu social Bucuresti, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, Nr.45, prin Agentia Zalau, Str. N. Titulescu, Nr. 4, ap. 3, et. 1, Zalau, Judetul Salaj

Data încheierii contractului: 20.04.2011

Data publicării anunţului de atribuire: 29.04.2011

Locul publicării anunţului de atribuire: pagina de internet a firmei, la adresa: www.truitaqua.ro