logo11

Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)

S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare, avand CUI:24394328 si nr.inreg. Reg.Comertului J30/1143/2008, cod postal: 445200, tel.: 0742 910787 , fax: 0261 853255 ,   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., website: http://www.truitaqua.ro

SC Truit Aqua S.R.L. anunţă organizarea procedurii de atribuire a contractului de servicii de asigurare in cadrul proiectului "Infiintarea unei pastravarii in localitatea Negresti Oas, judetul Satu Mare" ce beneficiază de o finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Pescuit (FEP) prin Programul Operational pentru Pescuit (POP) 2007-2013, (masura 2.1 "Investitii productive in acvacultura"). Finanţarea nerambursabilă este de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate, diferenţa fiind acoperită din surse proprii ale achizitorului.

Obiectul contractului de servicii il constituie serviciile de asigurare a lucrarilor de constructie (inclusiv instalatii), pe parcursul executiei acestora.

Specificaţii privind serviciile solicitate:

Sumă de asigurat  1.044.510,57 lei

Lucrarile de constructii ce fac obiectul asigurarii vizeaza realizarea urmatoarelor obiective :

  • clădire operaţională (D+P+M) cu suprafaţa desfasurata de 271,17 mp;
  • bazine creştere pastrav (800 mp-suprafata totala luciu de apa);
  • bazine puiet predezvoltat (160 mp-suprafata totala luciu de apa);
  • construcţie drumuri in incinta exploatatiei si imprejmuiri
  • realizare racord la utilităţi (foraj şi aducţiune)

Locaţia lucrărilor de construcţii: extravilanul Loc. Negreşti-Oaş (aprox. 1 km).

Procedura de achiziţie aplicată: procedura deschisă, procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei.

Data publicării anunţului: 31.03.2011

Locul publicării anunţului: pagina de internet a firmei: www.truitaqua.ro

Termenul limita de primire a ofertelor: 08.04.2011, ora 12:00.

Valabilitate oferta: minim 30 de zile de la data deschiderii ofertei.

Adresa la care se transmit ofertele: localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare sau prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 08.04.2011, ora 14:00, localitatea Negresti Oaş, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare.

Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scăzut

Termen de valabilitate al contractului:8 luni cu posibilitatea prelungirii acestuia pana la depunerea ultimei cereri de rambursare.

Valoarea estimativa totală supusă licitaţiei: 44.289,00 lei (fara TVA). Sursele de finanţare ale contractului sunt: 60% finanţare FEP (prin POP), 40% surse proprii ale achizitorului.

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia poate fi ridicata in mod gratuit de la sediul achizitorului din localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare, sau obţinută prin e-mail in urma unei solicitari scrise si trimise la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informatii suplimentare:
Pentru alte informatii suplimentare privind contractul de servicii, vă invităm să ne contactaţi prin intermediul unei solicitări scrise  - adresate Managerului de proiect SAVU Olimpia Anca - şi transmise la sediul nostru din Negresti Oaş, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare sau prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Anunturi

 S.C. Truit Aqua S.R.L. a implementat în perioada septembrie 2010 - noiembrie 2011 proiectul “In
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negrest
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negrest
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oa
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oa