logo11

Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)
S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare, avand CUI:24394328 si nr.inreg. Reg.Comertului J30/1143/2008, cod postal: 445200, tel.: 0742 910787, fax: 0261 853233, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., website: http://www.truitaqua.lx.ro

Obiectul contractului îl constituie achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru proiectul de investitii „Infiintarea unei pastravarii in localitatea Negresti Oas, judetul Satu Mare”.

Sursele de finanţare ale contractului: 60% fonduri FEP (prin POP), 40% surse proprii ale achizitorului.

Criteriul de atribuire al contractului: pretul cel mai scăzut.

Valoarea contractului:
I. Valoarea estimată: 1.100.809 lei
II. Valoarea finală a contractului: 1.044.510,57 lei

Data publicării anunţului publicitar: 20.12.2010

Locul publicării anunţului publicitar: pagina de internet a firmei, la adresa: www.truitaqua.lx.ro

Oferte primite (lei fara TVA): 
I. SC CRISENI SRL cu valoarea de 1.044.510,57 lei 
II. SC IANUS SRL cu valoarea de 1.065.483,05 lei
III. SC PETRO CONSTRUCT SRL cu valoarea de 1.090.156,21 lei

Denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului:  SC CRISENI S.R.L., Sat Vama, Comuna Vama, Str. Victoriei, Nr. 114, Jud. Satu-Mare.

Data încheierii contractului: 19.01.2011

Data publicării anunţului de atribuire: 27.01.2011

Locul publicării anunţului de atribuire: pagina de internet a firmei, la adresa: www.truitaqua.lx.ro

Anunturi

 S.C. Truit Aqua S.R.L. a implementat în perioada septembrie 2010 - noiembrie 2011 proiectul “In
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negrest
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negrest
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oa
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oa