logo11

Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)
S.C Truit Aqua S.R.L 
,  cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare, avand CUI:24394328 si nr.inreg. Reg.Comertului J30/1143/2008, cod postal: 445200, tel.: 0742 910787, fax: 0261 853233, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., website: http://www.truitaqua.lx.ro.

Obiectul contractului îl constituie achiziţia serviciilor de publicitate privind proiectul de investitii „Infiintarea unei pastravarii in localitatea Negresti Oas, judetul Satu Mare”.

Sursele de finanţare ale contractului: 60% fonduri FEP (prin POP), 40% surse proprii ale achizitorului.

Criteriul de atribuire al contractului: pretul cel mai scăzut.

Valoarea contractului:
I. Valoarea estimată: 5.000 lei
II. Valoarea finală a contractului: 4.899,30 lei

Data publicării anunţului publicitar: 14.12.2010

Locul publicării anunţului publicitar: pagina de internet a firmei, la adresa: www.truitaqua.lx.ro

Oferte primite: 
I. S.C. ACCENT ART S.R.L  cu valoarea de 4.899,30 lei

Denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. ACCENT ART S.R.L cu sediul in Zalau, Str. Crisan, Nr. 28, Bl. I58, B, ap. 1, Jud Salaj

Data încheierii contractului: 29.12.2010

Data publicării anunţului de atribuire: 10.01.2011

Locul publicării anunţului de atribuire: pagina de internet a firmei, la adresa: www.truitaqua.lx.ro

Anunturi

 S.C. Truit Aqua S.R.L. a implementat în perioada septembrie 2010 - noiembrie 2011 proiectul “In
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negrest
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negrest
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oa
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oa